דין פלילי ודין אזרחי – מהם ההבדלים?

 המשפט האזרחי והמשפט הפלילי הם שתי ישויות נפרדות, עם מערכות חוקים נפרדות ועונשים שונים. משפט פלילי כולל מקרים כמו פריצה, תקיפה או מקרה רצח. משפט אזרחי חל על מקרים כמו רשלנות מקצועית.

הגדרות

  • דין פלילי מוגדר כפעילות פלילית וקובע עונשים משפטיים למורשעים בפשעים כמו הצתה, תקיפה וגניבה. תיקי המשפט הפלילי מתנהלים רק באמצעות מערכת המשפט הפלילי.
  • דין אזרחי, לעומת זאת, עוסק בזכויות הפרטיות של יחידים. כאשר הופרו זכויותיו של אדם, או כאשר ליחיד יש מחלוקת עם אנשים או ארגונים אחרים, אזי מדובר בדין אזרחי. חלק מענייני המשפט האזרחי מטופל מחוץ לכותלי בית המשפט, למשל באמצעות מגשר. לחילופין, תביעות משפטיות עשויות להיפתר באמצעות משפט אזרחי.

דין פלילי

קרדיט PIXABAY

נטל ההוכחה

לבתי המשפט הפליליים ולבתי המשפט האזרחיים, יש סטנדרטים שונים:

  • בבית המשפט הפלילי, נאשם נמצא זכאי או אשם. באחריות המדינה להוכיח שהנאשם ביצע את הפשע. אדם פרטי לא יכול להגיש כתב אישום פלילי נגד אם אחר. אדם יכול לדווח על פשע, אבל רק המדינה יכולה להגיש כתב אישום פלילי בבית המשפט.
  • בבית משפט אזרחי, אדם תובע אדם אחר. נטל ההוכחה מוטל על התובע. כלומר, התובע צריך להציג ראיות ולהוכיח שסביר יותר שהנתבע הוא האחראי לבעיה. בדין אזרחי, התובע מבקש מבית המשפט להורות לנתבע לתקן עוול, לרוב בצורת פיצוי כספי לתובע. אם בית המשפט מחליט שהנאשם לא היה אחראי לבעיה שמציג התובע, הוא יימצא לא אחראי.

עונשים

  • בתיק פלילי, השופט גוזר את דינו של נאשם שנמצא אשם. על השופט לציית להנחיות הענישה הקבועות בדין הפלילי. לשופט יש שיקול דעת מסוים בקביעת רמת העונש, כמו תקופת המאסר, מאסר על תנאי או גובה הקנס.
  • בתיק אזרחי, ניתן לחייב נתבע שנמצא אחראי על מעשה פסול ולחייב אותו בתשלום פיצוי כספי לתובע. ניתן לפסוק פיצוי עבור הפסדים שניתן לכמת כמו: חשבונות רפואיים, הפסד סובייקטיבי כמו כאב וסבל ועוד.

איך המערכת עובדת?

ניתן לומר שהמשפט הפלילי עוסק בשמירה על האינטרסים הציבוריים. שמירה זו כוללת ענישה, שיקום עבריינים והגנה על החברה. המשטרה והתובע נשכרים על ידי המדינה כדי להפעיל את החוק הפלילי. את השירותים האלה מממנים כספי הציבור. כלומר, המיסים שכולנו משלמים למדינה.

אם אדם הוא קורבן לעבירה ומדווח על כך למשטרה, אזי מחובתה של המשטרה לחקור את הנושא ולמצוא את החשוד. במקרים רבים, אם הוגש כתב אישום כהלכה, ואם יש ראיות התומכות באשמת החשוד, המדינה (ולא מי שהתלונן מלכתחילה על האירוע), תעמיד אותו לדין בבית המשפט הפלילי.

המשפט האזרחי, מצד שני, עוסק בסכסוכים פרטיים בין אנשים, בין אדם לארגון, או בין ארגונים. המשפט האזרחי עוסק בנזקים, באובדן או בפגיעה באחד הצדדים. נאשם בתיק אזרחי יימצא אחראי או לא, בעוד שבתיק פלילי הנאשים יימצא אשם או לא.

הוספת מאמר לאתר?

    חברה לקידום אתרים חברה לקידום אתרים
    Skip to content