פירוק חברה – איך זה עובד בדיוק

חברה הינה יישות משפטית לכל דבר בעלת חובות וזכויות המתקיימת מכוח החוק.

בהתקיים תנאים מסויימים בחוק החברות ניתן לפרק חברה.

דרכים לפירוק חברה:

  1. פירוק מרצון.
  2. פירוק על ידי בית המשפט.
  3. פירוק בפיקוח בית המשפט.

מנגנון הבראה

ישנה אלטנרטיבה לפירוקה של החברה והוא מנגנון ההבראה.

לעיתים חברה נקלעת לקשים כלכלייים, אולם עדיין נראה כי ישנה אפשרות להמשיך את פעולתה העסקית ולשיקומה. חברה שכזו, יכול שתעבור ממסלול של פירוק להליך של הבראה אשר ילווה בהסדר נושים.

במקרים מסויימים, באפשרות חברה להגיש בקשה אל בית המשפט לפתוח בהליך של הבראה ללא מסלול של פירוק וזאת באמצעות קבלת צו הקפאת הליכים המאפשר לחברה להמשיך ולפעול מבלי לחשוש מנושיה ו/או מנקיטת פעולות גביה על ידם כנגדה.

פירוק חברה - איך זה עובד בדיוק

פירוק חברה מרצון

חשוב לדעת

עם תחילת הליך פירוק מרצון על החברה לחדול מניהול עסקיה, כמו כן, עם תחילת הליך הפירוק בטלות פעולות של העברת מניות ו/או שינוי במעמד החברים, וכל זאת למעט פעולות המותרות על פי חוק החברות במסגרת הליך הפירוק.

כמו כן, חשוב לדעת כי אין בהליך הפירוק כדי לעכב אוטומטית הליכים משפטיים כנגד חברה וכי הליך פירוק מרצון אינו מסיר הכרזת "חברה מפרת חוק", אינו עוצר הליכי גבייה.

הליך פירוק במסלול מקוצר לחברות יחיד

הליך זה נועד לזרז את הליך הפירוק מרצון, שעה שמדובר בחברות יחיד בלבד, שבהן בעל המניות היחיד הוא גם הדירקטור היחיד בחברה.

כמו כן, הליך הינו עדיף כאשר עסקינן בחברות שבבעלותן מעט מאוד נכסים או התחייבויות, אשר באפשרותן לבצע מימוש כל נכסים וסילוק כל ההתחייבויות תוך 4-6 חודשים.

 

עורך דין פירוק חברה דנה פלד עוסקת בהליך פירוק חברה מרצון, המאפשר לחברה לפעול לפירוקה ללא התערבות בית המשפט ובהתקיים התנאים המנויים בחוק.

הוספת מאמר לאתר?

    חברה לקידום אתרים חברה לקידום אתרים
    Skip to content